Forretningsidé

Indlæring gennem handling

M–Gruppen’s forretningsidé (og speciale) er udvikling af kursusmateriale til effektiv indlæring.

Fokus ligger på forretningsforståelse og virksomhedsøkonomi – og indlæringsmetoden er »Action Learning« eller »Learning by doing« metoden.

Traditionel klasseundervisning er erstattet af spændende og engagerende indlæring med højt aktivitetsniveau.

M–Gruppen har udviklet Business konceptet: Manuelle virksomhedsspil til organisations– og medarbejderudvikling.

Få overblik til bedre beslutninger

Business konceptet er udviklet ud fra følgende holdning: Ledere og medarbejdere med en bredere forretningsforståelse vil træffe bedre beslutninger. Jo større overblik – desto bedre beslutninger.

Business Decisions er målrettet til beslutningstagerniveauet og træner deltagerne i at træffe bedre forretningsmæssige beslutninger.

Business Logic er målrettet til medarbejderniveauet og giver deltagerne en forretningsforståelse og gør dem klar til forandringer.

Konceptet er/vil blive målrettet til forskellige forretningslogikker.

Til beslutningstageren

Ledende medarbejdere og beslutningstagere vil på et 2½ – 3 dages intensivt kursus få det overblik og den nødvendige forretningsforståelse, der skal til for at sikre bedre beslutninger i fremtiden.

Deltagerne (12-24) fordeles i grupper á 3-4 personer, der overtager hver sin eksisterende virksomhed.

Over et antal år skal grupperne udvikle deres virksomhed bedst i hård konkurrence med de andre.

Det vanskeligste er ikke at sætte mål og udarbejde en strategi. Det svære er at implementere den… med succes.

Til medarbejderen

Medarbejdere/teamledere/selvstyrende grupper vil på 1-1½ dages intensivt kursus få en større forståelse for de beslutninger, der bliver truffet. Denne større forståelse vil gøre det lettere at kommunikere »nedad« i systemet – og sikre en bedre implementering af ændringer.

Deltagerne (fleksibelt) fordeles i grupper á 3 – 4 personer og overtager hver sin eksisterende virksomhed.

Udviklingen kan være styret af instruktøren – eller deltagerne kan til en vis grad selv træffe beslutninger og derved bedre forstå konsekvensen af de forretningsmæssige dispositioner.

Management Gruppen A/S
Ribe Landevej 6
6270 Toender
Denmark
Tel (+45) 7023 0055
info@mgruppen.dk